Otwieranie gabinetu lekarskiego. Wymogi, formalności, pieczątki. Wzory pieczątek lekarskich

Interesuje Cię to, jakie wymogi należy spełnić, aby otworzyć gabinet lekarski? Zastanawiasz się, czy taki gabinet może otworzyć tylko lekarz? I jak to jest z pieczątkami? Czy każdy lekarz musi się posługiwać własnym stemplem? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w poniższym artykule.

Czy trzeba być lekarzem, żeby otworzyć gabinet?

Nie, nie trzeba mieć wykształcenia medycznego. Konieczne jest natomiast spełnienie kilku innych wymogów. Oto, jakie kryteria musi spełnić osoba bez wykształcenia medycznego, która chce otworzyć gabinet lekarski:

 • Osoba bez uprawnień do wykonywania zawodu lekarza, jeśli chce otworzyć gabinet, musi założyć NZOZ – niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, a dopiero w nim gabinety lekarskie.
 • Konieczne jest zapewnienie świadczeń medycznych przez osoby wykwalifikowane, z medycznym wykształceniem, które mają prawo aktualne do wykonywania zawodu lekarza.

W przypadku lekarzy sytuacja wygląda nieco inaczej. Lekarz, który chce otworzyć prywatny gabinet, musi:

 • Dysponować ważnym pozwoleniem na wykonywanie zawodu. Pozwolenie to nie może być zawieszone, ograniczone ani odebrane.
 • Być wpisany na listę członków izby lekarskiej.
 • W przypadku gabinetów specjalistycznych konieczne jest posiadanie specjalizacji w danej dziedzinie, np. ginekologii, chirurgii, ortopedii czy laryngologii.

Wymagania i formalności

Wszystkie osoby – lekarze i osoby bez medycznego wykształcenia – muszą dodatkowo spełnić poniższe wymagania:

 • Zarejestrować działalność gospodarczą – jednoosobową lub spółkę,
 • Posiadać pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • Dysponować pomieszczeniem wyposażonym w wyroby i produkty medyczne, aparaturę oraz sprzęt specjalistyczny,
 • Zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Więcej na temat otwierania działalności

Jak wspomnieliśmy, aby otworzyć niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, konieczna jest rejestracja gabinetu jako spółki cywilnej lub jednoosobowej działalności gospodarczej. W tym celu należy złożyć wniosek CEIDG-1. Składając ten wniosek, jednocześnie wnioskujesz o wpis do Rejestru Gospodarki Narodowej i uzyskanie numeru REGON, a także o nadanie numeru identyfikacji podatkowej, czyli NIP-u.

Składając wniosek konieczne jest także wybranie formy opodatkowania (ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa).

Pieczątki – wzory pieczątek lekarskich i firmowych

Każda działalność gospodarcza może, ale nie musi posługiwać się pieczątką firmową. Mimo iż jej posiadanie nie jest obowiązkowe, to zdecydowanie ułatwia to wykonywanie wielu biurowych czynności. Wzór pieczątki firmowej może zawierać:

 • Nazwę działalności,
 • Adres i dane kontaktowe,
 • NIP i REGON,
 • Adres strony internetowej, adres mailowy, hasło reklamowe, logo.

Pieczątka lekarska jest natomiast obowiązkowa i musi posiadać ją każdy lekarz. Wzór pieczątki lekarskiej zawiera:

 • Imię i nazwisko lekarza,
 • Specjalizację (opcjonalnie),
 • Numer pozwolenia na wykonywanie zawodu,
 • Tytuł naukowy lub zawodowy.

Wzory odbić lekarskich znajdziesz na stronie: https://pieczatki-online.eu/wzory-odbic-pieczatek,pieczatki-lekarskie-i-medyczne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *