Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Zgodnie z polskim prawem, uprawnienia budowlane są niezbędne do tego, by pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Nic zatem dziwnego, że zagadnienie to jest niezwykle istotne dla osób, które planują lub rozwijają swoją karierę w branży budowlanej. Sprawdź, jakie kroki należy podjąć, aby zdobyć uprawnienia budowlane.

Po pierwsze, odpowiednie wykształcenie

Aby móc ubiegać się o uprawnienia budowlane, musisz być absolwentem jednego z poniższych kierunków studiów:

 • budownictwa,
 • architektury i urbanistyki,
 • inżynieria środowiska,
 • transport,
 • inżynieria wojskowa,
 • górnictwo i geologia,
 • elektronika i telekomunikacja,
 • inżynieria naftowa i gazownicza,
 • elektrotechnika.

To, jakie studia ukończysz, ma wpływ na specjalność, w ramach której możesz otrzymać uprawnienia budowlane. Wyróżnia się następujące specjalności w ramach uprawnień budowlanych:

 1. konstrukcyjno-budowlana,
 2. architektoniczna,
 3. drogowa,
 4. mostowa,
 5. kolejowa,
 6. hydrotechniczna,
 7. wyburzeniowa,
 8. instalacyjna w zakresie:
  • sieci, instalacji, urządzeń telekomunikacji,
  • sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych.

Po drugie, odbycie praktyki

Aby ubiegać się o uprawnienia budowlane, musisz odbyć praktykę zawodową.

Jeżeli chcesz ubiegać się o uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, będziesz musiał spędzić co najmniej rok w pracy polegającej na sporządzaniu projektów oraz rok w pełnieniu funkcji technicznej na budowie.

Jeżeli jesteś zainteresowany zdobyciem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, wystarczy Ci półtoraroczna praktyka na budowie (bez pracy projektowej).

Dokumentem, który potwierdza przebieg praktyki, jest książka praktyki zawodowej. Powinna ona zwierać takie informacje, jak:

 • czynności, w jakich uczestniczyłeś w każdym tygodniu praktyki;
 • wszystkie obiekty, przy których projektowaniu lub budowie brałeś udział;
 • comiesięczna opinia opiekuna praktyk.

Po trzecie, złożenie wniosku

Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych powinieneś złożyć do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego. Co musisz dołączyć do wniosku?

 • odpis dyplomu,
 • książkę praktyki zawodowej,
 • kartę osobową,
 • życiorys zawodowy,
 • dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Po czwarte, egzamin

Ostatnim etapem, jaki musisz przejść, by otrzymać uprawnienia budowlane, jest otrzymanie pozytywnego wyniku na egzaminie ustnym oraz egzaminie pisemnym. Na egzaminach poruszane są zagadnienia związane z prawem budowlanym. Weryfikowana jest również Twoja umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy.


Chcesz dowiedzieć się przydanych informacji na temat nieruchomości, odbiorów mieszkań od deweloperów i formalności z tym związanych? Zajrzyj na odbiorymieszkan.info!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *